Sjanse - Vilkårleg kombinasjon, gjev same poengtal som augo.
Noen spiller da med bonuskrav på 42 (i gjennomsnitt to av tid slott hver valør).
De kalte det "The Yacht Game".
Det er mulig å spille både "fri" og "tvungen" Yatzy.Innhold, poeng regnes etter det antall øyne som vises på terningene som inngår i kombinasjonene.Liten straight består av en sekvens av fire terninger, mens Stor straight består av en sekvens av fem terninger, snarere enn å begge bestå av fem terninger og være skilt fra hverandre basert på hvilke terninger som inngår.Atter andre operer med 50 poengs bonus vietnam war lottery system for mellom 63 og 83 poeng, 100 poengs bonus ved 84 poeng eller mer.Poengene for Tre like og Fire like er regnet fra alle terningene, ikke bare fra de som er like.Med bonus er altså maksimal poengsum enten 349 (bonus 25) eller 374 (bonus 50).Ved fri yatzy kan spilleren velge hvor han eller hun skal føre resultatet etter å ha sett resultatet av disse kastene.
Liten straight - Kombinasjonen, gir 15 poeng.
Totalt, i tillegg til den ordinære tvungne varianten, finst det mange ulike variantar.
Stryk, dersom william hill starburst bonus man etter tre kast (det maksimale antallet kast per spiller per runde) ikke kan sette resultatet i noen av de kombinasjonene man har igjen, må en av kombinasjonene som ennå ikke er benyttet strykes.
Maxi-Yatzy spilles med seks terninger.Toere-seksere: Samme regel som for enerne.Dog er det vel litt uklare regler, så det er noe man bare må bli enige om før spillet begynner?Om ein spelar varianten med tvungen rekkjefølgje, er bonusgrensa 42 poeng, som om ein har kasta to av kvar.Yatzy: Et kast, så alle terninger viser ens.Tre like Tre like terninger, gir samme antall poeng som øyne på de tre like terningene.Terningspillet Yatzy er et populært spill over store deler av verden, også i Norge.Spelarane får poeng for 15 forskjellige slags terningkonstellasjonar, og i kvar runde har dei inntil tre kast med kvar terning for å oppnå best mogleg poengsum for éin av desse konstellasjonane.Liten stright, stor stright, hus, sjanse, yatzy.Treere - Gir samme antall poeng som antall øyne på treere.Den spilleren som til slutt sitter igjen med høyest sammenlagt poengsum vinner.Dette skiller Maxi-Yatzy fra den opprinnelige versjonen: Tre par - Kombinasjon av to like terninger, to like terninger av en annen verdi og to like terninger av en tredje verdi - Gir samme antall poeng som øynene på terningene.
(63 poeng tilsvarer 3 enere, 3 toere, 3 treere, 3 firere, 3 femmere og 3 seksere.).
Lowe patentet på et spill han opprinnelig kalte "Yahtzee".