Att hålla en hög jaktlig etik är det allra viktigaste vi kan göra för att värna om de jaktliga möjligheter vi har idag.
Ju mer vi diskuterar de här frågorna, desto större är chansen att vi blir medvetna om fallgroparna.
En ny doktorsavhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att acceptansen för jakt är högre än någonsin i Sverige.
Det finns fortfarande intresse för att aktivera de gamla Heathkit- stationerna, det märktes under vecka 6 då Swedish Heathkit Club arrangerade en aktivitetsvecka.Vi jägare gör mycket för viltet.Acceptansen är nämligen starkt kopplad till nyttan med jakten framför allt viltkött.Men ska vi ha vår frihet kvar måste vi se till ha såväl medborgare, media som myndigheter är på vår sida och det kräver att vi agerar med ansvar, säger Britt-Marie Dornell.Jakt för spänningens och avkopplingens skull stöds av betydligt färre 42 procent.Foto: Eliza Kajanus, hög etik viktigt, vad detta innebär för Sveriges jägare i framtiden vet vi förstås inte än, men förändringar är troliga, säger Britt-Marie Dornell.Det bästa rådet för att undvika detta är förstås att publicera med omdöme.
Mycket av detta gör svenska jägare redan.
Fundera innan du trycker på send!
Att försöka se de bilder, filmer och kommentarer man lägger upp ur jaktmotståndarens ögon och ta bort det som verkar tveksamt.Därtill, påpekar Britt-Marie, finns intresseorganisationer som motarbetar jakt som företeelse.Sedan är steget till att kontakta media eller myndigheter bara en knapptryckning bort, varnar Britt-Marie.Kort sagt: att vänta en stund och tänka efter innan man trycker på send!Vad kan kritikerna skjuta in sig på?Även den nya jaktlag som utreds just nu kan komma att innebära inskränkningar jämfört med idag.Klubbstationen SK7XN aktiverades från sitt nya QTH Axamo, inrymt i klubbhuset för svark Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb där SM7NDX Jan och SM7BUA Mats var operatörer.Att gps:en gör att vi har bättre koll på hunden men därigenom också på viltet vi jagar?Men det som framstår som naturligt för jägare ses inte alltid på samma sätt av icke-jägare.Under hota-veckan var ett antal SB 102 stationer igång, men också HW 100 och HW 101 tillsammans med SB200 slutsteg.Undrar just hur många radioamatörer som tillbringade timmar vid lödkolven för att bygga sin Heathkit-enhet.Hej, heter Sanna, arbetar själv ofta via internet hemifrån.Liknande exempel finns även från andra jaktformer.Inte många som inte suttit i en sjunkande båt någon gång i sitt liv.